ED Group a.s.

Termín zahájení: 03/2017     |     Termín dokončení: 5/2018

POZEMKY STODŮLKY

Stavební parcely situované na Praze 13 v jižní části Stodůlek, orientované na slunný jihozápad, jsou určené k zastavění rodinnými domy. Stávající volná plocha se v minulosti využívala pro zemědělství. Celkem se vytvořilo 39 nových parcel od 422 m2 do 870 m2, které jsou plně vybaveny inženýrskými sítěmi a novými komunikacemi, včetně veřejného osvětlení, které zajistí dobrou dopravní dostupnost. Hlavní příjezdová vozovka se nachází na východní hraně a je řešena v koncepci obytné ulice s maximální ochranou pro pěší. Struktura území vychází z trychtýřovitého sestupného tvaru, kde se v přirozeném středu nalézá skanzen Řepora se vzrostlou zelení a vodními plochami.

SLOVO ARCHITEKTA

Ve spolupráci s investorem byl vytvořen architektonický návrh jednotlivých možných domů, které podléhají přesným regulačním zásadám vycházejících z platného územního plánu. Mezi základní kritéria patří výška domů do dvou podlaží se střechou. Hlavním cílem při zpracování vizualizace nových rodinných domů, bylo nenarušení stávající zástavby, a takové kompoziční rozmístění, které zajistí přehledné a příjemné bydlení, nikoli nežádoucí dominanty.

Základní hmotová koncepce nově řešené oblasti je postupný přechod bytové zástavby lemující Jeremiášovu ulici do solitérní vilové čtvrti, která směřuje do středu k přírodnímu skanzenu. Nově budované území zahrnuje plochu, na které v budoucnu vznikne základní škola včetně sportovních atrakcí. V neposlední řadě se samozřejmě myslelo i na prostředí mezi jednotlivými rodinnými domy. Parkově upravený pás zeleně prostupující areálem od východu k západu s retenčními jezírky a chodníčky pro pěší, zpříjemní bydlení a zajistí krásné výhledy.

Ing. arch. Tomáš Pavlík